Sinergi Aspirasi Global Sdn Bhd

Sinergi Aspirasi Global Sdn. Bhd. (SINERGI) merupakan sebuah perusahaan sosial yang ditubuhkan untuk melaksanakan kerjasama sosial di antara komuniti korporat serta kerajaan dengan masyarakat setempat. Fokus utama SINERGI adalah untuk Membasmi Kemiskinan melalui peningkatan taraf ekonomi dan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia melalui pemerkasaan terhadap pemikiran dan kemahiran individu.

Pembangunan Komuniti

Pembangunan komuniti merujuk kepada usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta kualiti hidup komuniti setempat. Usaha ini boleh dilaksanakan oleh komuniti sendiri atau komuniti bersama-sama dengan agen-agen pembangunan, pihak kerajaan ataupun bukan kerajaan. Pembangunan komuniti sebagai satu strategi pembangunan negara telah menghasilkan kejayaan, khususnya dalam program-program terancang.

Latihan Korporat

Program latihan kami termasuk Meningkatkan Kemahiran Pengurusan, Pembangunan Staf , Perkhidmatan Pelanggan , Etika Kerja, Pembangunan Usahawan, Team Building , Motivasi & Pembangunan Diri, Self & Imej Korporat , Penyelesaian Masalah & Membuat Keputusan , Interpersonal & Presentation Skills , dan Lain-lain Program yang disesuaikan.

Pembangunan Komuniti

Program Pembangunan Usahawan yang dianjurkan oleh Sinergi Aspirasi Global menghasilkan dan maklum balas positif daripada peserta. Pendidikan dan ilmu yang diberikan boleh mengubah nasib usahawan untuk lebih berjaya dan akan menentukan masa depan negara dan beliau mahu mengambil bahagian dalam membina masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang.

Testimoni Peserta Program