Pengenalan

VISI

 

Bekerjasama dengan Agensi Kerajaan serta sektor Korporat untuk memperkasa organisasi, komuniti, dan individu untuk merealisasikan potensi melalui strategi yang praktikal dan berkesan.

MISI KE ARAH PEMBANGUNAN ORGANISASI DAN KOMUNITI

 

1) Mengenalpasti keperluan agensi-agensi kerajaan serta syarikat-syarikat korporat dalam pelaksanaan program pembangunan organisasi dan komuniti, serta memberikan jalan penyelesaian untuk melengkapkan keperluan tersebut;
2) Mencapai matlamat impak pembangunan organisasi dan komuniti yang jelas dan boleh diukur untuk memastikan kualiti dan keberkesanan program dalam jangka masa panjang; dan
3) Melaksanakan program  pembangunan komuniti yang memberi impak yang jelas terhadap peningkatan status sosio-ekonomi masyarakat Malaysia.

Maklumat Syarikat

Sinergi Aspirasi Global Sdn. Bhd. (SINERGI) merupakan sebuah perusahaan sosial yang ditubuhkan untuk melaksanakan kerjasama sosial di antara komuniti korporat serta kerajaan dengan masyarakat setempat. Fokus utama SINERGI adalah untuk Membasmi Kemiskinan melalui peningkatan taraf ekonomi dan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia melalui pemerkasaan terhadap pemikiran dan kemahiran individu. Melalui pengalaman luas Pengarah Urusan SINERGI, Encik Akwal, di dalam bidang kewangan dan korporat, SINERGI memastikan setiap inisiatif yang disediakan dalam memajukan sektor ekonomi dan sosial dalam kalangan masyarakat adalah relevan dan praktikal untuk digunapakai oleh setiap lapisan masyarakat.

Maklumat Kumpulan Syarikat

PEOPLE SYSTEMS CONSULTANCY SDN. BHD. (PSC)

Sebuah perusahaan sosial yang memberi fokus terhadap aktiviti pembangunan komuniti dari sudut ekonomi dan sosial masyarakat di pelbagai negara termasuk Malaysia, Indonesia, Filipina, dan juga Thailand.

GEM SYSTEMS SDN. BHD. (GEM)

 

Sebuah perusahaan sosial yang menumpukan terhadap pembangunan literasi kewangan untuk pelbagai lapisan masyarakat

VISION TO TRANSFORM (V2T)

 

Sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan untuk membantu komuniti dari sudut sosial dan ekonomi dengan sokongan serta kerjasama oleh pihak kerajaan dan NGO-NGO yang lain.

Maklumat Pengarah Urusan

Encik Mohamed Akwal
Pengarah Urusan

Encik Mohamed Akwal mempunyai lebih daripada 30 tahun pengalaman dalam sektor kewangan dan perbankan korporat. Beliau memulakan kerjaya di CITIBANK dan kemudian berkhidmat sebagai Timbalan Pengurus Besar di Danaharta yang ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan untuk membaik pulih ekonomi Malaysia daripada krisis kewangan pada tahun 1997.

 

Dengan pengalaman dan kepakaran beliau dalam sektor kewangan dan penyelesaian hutang, beliau telah dilantik untuk membantu dalam Kewangan Pembangunan dan Enterpris di Bank Negara Malaysia pada tahun 2003 seterusnya  menyumbang terhadap pembukaan Unit Khas Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME) serta Skim Penyelesaian Hutang Kecil (SDRS). Melalui pengalaman luas beliau, Encik Akwal juga telah diberikan kepercayaan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) yang pertama di Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) yang merupakan anak syarikat milik penuh Bank Negara Malaysia sehingga tahun 2011.

 

Di samping itu, beliau juga merupakan Perunding Kewangan yang berdaftar untuk kewangan patuh syariah dan juga kewangan konvensional selain pernah berkhidmat sebagai Timbalan Presiden di Majlis Perancangan Kewangan Malaysia (MFPC).

Akwal
Imran Jeffrey (1)

Imran Jeffrey
Project Coordination Manager

Dengan kesungguhan dan kegigihannya, Imran sentiasa konsisten dalam mencapai hasil kerjanya. Perwatakan beliau yang mudah disenangi dan sentiasa rasional menjadikan Imran seorang yang berjaya dalam menjaga hubungan baik dengan pelbagai pihak termasuklah agensi-agensi kerajaan dan NGO tempatan, justeru menyumbang kepada kejayaan PSC untuk terus berkhidmat kepada masyarakat.

Iffah Mardhiah
Project Leader

Mengetuai pasukannya dengan penuh semangat, kesungguhan Iffah yang sentiasa cenderung untuk menambah baik setiap proses dalam pelaksanaan projek, serta kebolehannya membimbing rakan sekerja tidak dapat disangkal lagi. Sifatnya yang bercita-cita tinggi dan sentiasa terdorong di dalam pekerjaannya turut membantu Iffah dalam mengatasi pelbagai cabaran, justeru membawa pasukannya ke tahap yang lebih tinggi pada setiap masa.

Iffah(1)
Eza-removebg

Eza Salwa
Business Development Consultant

Kecenderungannya dalam mencapai kesaksamaan pendidikan dan pemerkasaan komuniti berterusan menjadi motivasi utama Eza dalam pekerjaannya. Beliau telah mengetuai pelbagai inisiatif yang memperkasakan golongan belia terutama mereka yang terdiri dari kalangan keluarga yang kurang berkemampuan di Malaysia, dan beliau bertekad untuk merapatkan jurang ketidaksaksamaan dalam kalangan masyarakat. Ini merupakan matlamat utamanya dan dengan dorongan ini, beliau sentiasa mencari peluang untuk menjalin kerjasama yang kukuh dengan pelbagai pihak dan menyatukan mereka dalam memberi impak yang lebih besar terhadap masyarakat.