Pengenalan

VISI

 

Bekerjasama dengan Agensi Kerajaan serta sektor Korporat untuk memperkasa organisasi, komuniti, dan individu untuk merealisasikan potensi melalui strategi yang praktikal dan berkesan.

MISI KE ARAH PEMBANGUNAN ORGANISASI DAN KOMUNITI

 

1) Mengenalpasti keperluan agensi-agensi kerajaan serta syarikat-syarikat korporat dalam pelaksanaan program pembangunan organisasi dan komuniti, serta memberikan jalan penyelesaian untuk melengkapkan keperluan tersebut;
2) Mencapai matlamat impak pembangunan organisasi dan komuniti yang jelas dan boleh diukur untuk memastikan kualiti dan keberkesanan program dalam jangka masa panjang; dan
3) Melaksanakan program  pembangunan komuniti yang memberi impak yang jelas terhadap peningkatan status sosio-ekonomi masyarakat Malaysia.

Maklumat Syarikat

Sinergi Aspirasi Global Sdn. Bhd. (SINERGI) merupakan sebuah perusahaan sosial yang ditubuhkan untuk melaksanakan kerjasama sosial di antara komuniti korporat serta kerajaan dengan masyarakat setempat. Fokus utama SINERGI adalah untuk Membasmi Kemiskinan melalui peningkatan taraf ekonomi dan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia melalui pemerkasaan terhadap pemikiran dan kemahiran individu. Melalui pengalaman luas Pengarah Urusan SINERGI, Encik Akwal, di dalam bidang kewangan dan korporat, SINERGI memastikan setiap inisiatif yang disediakan dalam memajukan sektor ekonomi dan sosial dalam kalangan masyarakat adalah relevan dan praktikal untuk digunapakai oleh setiap lapisan masyarakat.

Maklumat Kumpulan Syarikat

PEOPLE SYSTEMS CONSULTANCY SDN. BHD. (PSC)

Sebuah perusahaan sosial yang memberi fokus terhadap aktiviti pembangunan komuniti dari sudut ekonomi dan sosial masyarakat di pelbagai negara termasuk Malaysia, Indonesia, Filipina, dan juga Thailand.

GEM SYSTEMS SDN. BHD. (GEM)

 

Sebuah perusahaan sosial yang menumpukan terhadap pembangunan literasi kewangan untuk pelbagai lapisan masyarakat

VISION TO TRANSFORM (V2T)

 

Sebuah Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan untuk membantu komuniti dari sudut sosial dan ekonomi dengan sokongan serta kerjasama oleh pihak kerajaan dan NGO-NGO yang lain.

Maklumat Pengarah Urusan

Encik Mohamed Akwal
Pengarah Urusan

Encik Mohamed Akwal mempunyai lebih daripada 30 tahun pengalaman dalam sektor kewangan dan perbankan korporat. Beliau memulakan kerjaya di CITIBANK dan kemudian berkhidmat sebagai Timbalan Pengurus Besar di Danaharta yang ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan untuk membaik pulih ekonomi Malaysia daripada krisis kewangan pada tahun 1997.

 

Dengan pengalaman dan kepakaran beliau dalam sektor kewangan dan penyelesaian hutang, beliau telah dilantik untuk membantu dalam Kewangan Pembangunan dan Enterpris di Bank Negara Malaysia pada tahun 2003 seterusnya  menyumbang terhadap pembukaan Unit Khas Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME) serta Skim Penyelesaian Hutang Kecil (SDRS). Melalui pengalaman luas beliau, Encik Akwal juga telah diberikan kepercayaan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) yang pertama di Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) yang merupakan anak syarikat milik penuh Bank Negara Malaysia sehingga tahun 2011.

 

Di samping itu, beliau juga merupakan Perunding Kewangan yang berdaftar untuk kewangan patuh syariah dan juga kewangan konvensional selain pernah berkhidmat sebagai Timbalan Presiden di Majlis Perancangan Kewangan Malaysia (MFPC).

Akwal
Syamsiah

Syamsiah
Pelatih Utama

Syamsiah memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam Pembangunan Sumber Manusia daripada Universiti Malaysia Sarawak ( UNIMAS ). Melalui pengalaman beliau sebagai seorang pelatih, beliau telah melatih dan membimbing lebih dari 3,500 peserta program keusahawanan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Para peserta beliau terdiri daripada pelbagai latar belakang dan juga telah berjaya merekodkan peningkatan pendapatan yang memberansangkan sepanjang tempoh bimbingan.

 

Syamsiah juga terlibat secara aktif dalam program komuniti yang dianjurkan oleh badan kerajaan dan swasta semasa berkhidmat dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Sibu. Pengalaman menguruskan mangsa-mangsa bencana dan penerima-penerima bantuan kebajikan memberi kesedaran kepada beliau tentang kepentingan Corporate Social Responsibility (CSR) kerana golongan kurang bernasib baik boleh memperoleh kehidupan yang lebih baik dengan latihan dan bimbingan yang sewajarnya.

Khairunnisa Binti Moidin
Pelatih Utama

Khairunnisa (Nisa) memiliki Ijazah Sarjana dalam jurusan Pentadbiran Perniagaan. Beliau memulakan kerjaya sebagai pelatih dengan matlamat untuk memberi impak kepada orang lain sambil mempelajari ilmu baru. Berlatar belakangkan pengalaman bekerja di beberapa organisasi, beliau mempunyai pengalaman dalam bidang pembangunan dan pengurusan sumber manusia.

 

Dalam sesi latihan dan bimbingan untuk program keusahawanan serta pengurusan kewangan yang dijalankan, Nisa menunjukkan keupayaan untuk berhubung mesra dengan peserta daripada pelbagai latar belakang dan memberi inspirasi kepada mereka termasuk komuniti daripada golongan terpinggir, orang kurang upaya, belia, ibu tunggal dan masyarakat India dalam segmen B40.

 

Nisa sentiasa bersedia untuk memperbaiki diri dan keupayaannya untuk memecahkan konsep supaya lebih mudah untuk difahami oleh peserta. Selain menjalankan kursus, beliau juga berperanan sebagai mentor untuk memberi panduan dan sokongan kepada para peserta untuk mengubah kehidupan serta mendorong mereka untuk mencapai kejayaan.

 

Sehingga kini Nisa telah melatih lebih daripada 1,000 orang peserta. Hasil dan maklum balas positif daripada mereka memberikan kepuasan dan motivasi untuk Nisa menjalankan tugasnya. Nisa percaya bahawa pendidikan merupakan salah satu faktor yang boleh menentukan masa depan negara dan beliau mahu mengambil bahagian dalam membina masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang.

Nisa