Perkhidmatan

Khidmat rundingan kami terbahagi kepada dua bidang utama iaitu dalam bidang pembangunan komuniti serta latihan korporat. Melalui aspek pembangunan komuniti, kami menyediakan latihan untuk masyarakat yang terfokus kepada:

Image of business partners handshaking over business objects on workplace

Latihan Keusahawanan dan Bimbingan Perniagaan

Nunc accumsan rutrum leo sit amet blandit. Proin bibendum tincidunt enim. Donec volutpat bibendum nisl eu ultricies.

akauntan2

Program Pengurusan Kewangan

Nunc accumsan rutrum leo sit amet blandit. Proin bibendum tincidunt enim. Donec volutpat bibendum nisl eu ultricies.

Portrait of happy family with two children looking at camera and laughing

Program Keibubapaan dan Kekeluargaan

Nunc accumsan rutrum leo sit amet blandit. Proin bibendum tincidunt enim. Donec volutpat bibendum nisl eu ultricies.

m

Program Kebolehpasaran Graduan

Nunc accumsan rutrum leo sit amet blandit. Proin bibendum tincidunt enim. Donec volutpat bibendum nisl eu ultricies.

Pemerkasaan Belia

Program Pemerkasaan Belia

Nunc accumsan rutrum leo sit amet blandit. Proin bibendum tincidunt enim. Donec volutpat bibendum nisl eu ultricies.

KERJASAMA DENGAN AGENSI KERAJAAN MALAYSIA

 

 

 

 

 

Kumpulan syarikat kami iaitu syarikat People Systems Consultancy, GEM Systems, serta NGO Vision 2 Transform (SINERGI/PSC/GEM/V2T) bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk memperkasa golongan B40 termasuk golongan miskin tegar di Malaysia terutamanya dalam kalangan Bumiputera dan juga komuniti India. Melalui latihan yang kami jalankan, kami berjaya meningkatkan status ekonomi dan sosial komuniti selaras dengan sasaran Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK-11) yang bermatlamat untuk menggalakkan pertumbuhan berpaksikan rakyat.

TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Pelaksanaan program pembangunan komuniti bukan sekadar tanggungjawab kerajaan semata-mata, tetapi juga tanggungjawab utama sektor korporat demi menjamin petumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan bermanfaat untuk semua. Malah di SINERGI, kami percaya bahawa  pelaksanaan program CSR yang boleh memberi impak berpanjangan terhadap komuniti setempat dapat membantu menaikkan imej korporat serta menyumbang terhadap penambahbaikan pengurusan pihak-pihak berkepentingan (stakeholder) terhadap syarikat yang berkenaan.

 

Dalam membantu sektor korporat untuk melaksanakan program CSR yang strategik, kumpulan syarikat kami iaitu syarikat  People Systems Consultancy, GEM Systems, serta NGO Vision 2 Transform (SINERGI/PSC/GEM/V2T), bekerjasama dengan sektor swasta untuk memperkasa kumpulan-kumpulan sasaran tertentu seperti golongan orang asli, ibu tunggal, orang kurang upaya (OKU), para pelajar universiti serta golongan miskin tegar di kawasan pengoperasian mereka. Kumpulan yang disasarkan juga adalah berdasarkan keperluan korporat yang tersendiri.